AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Plaça de la Vila, 1
972 361800
http://www.lloret.cat

Información y presentación ofertas

Plaça de la Vila, 1
972 361800
http://www.lloret.cat
Estado
Poder adjudicador
Tipología
Tipo de procedimiento
Fecha de publicación
Desde
Hasta

Se han encontrado 5 Licitaciones
EXPEDIENTE LICITACIÓN FECHA PUBLICACIÓN PODER ADJUDICADOR ESTADO
05/18 PO Licitació del servei consitent en la gestió del servei de control, recaptació de moneda i manteniment de part de la maquinària de les zones d'aparcament regulat (zones blaves) 08/03/2018 19:48 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
03/18 PO LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI CONSISTENT EN EL DISSENY DE MATERIALS GRÀFICS I DIGITALS, IMPRESSIÓ I IMPREMTA, PER LOTS 08/03/2018 13:29 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
3/18 PL PC LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L'OBRA CONSISTENT EN LA RENOVACIÓ D'UN TRAM DE LA XARXA D'ABASTAMENT A L'AVINGUDA VILA DE TOSSA. 08/03/2018 09:53 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
4/18 PO LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI CONSISTENT EN LA ORGANITZACIÓ, DESCRIPCIÓ, CATALOGACIÓ I DIFUSIÓ DELS SUCCESSIUS INGRESSOS DOCUMENTALS QUE ES PRODUEIXEN A LA SECCIÓ DE L'ARXIU MUNICIPAL. 08/03/2018 09:49 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Pendent de publicació als butlletins
15/18 PL PC LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, PER AL SERVEI DE SUPORT, DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL PORTAL WEB I LES XARXES SOCIALS CORPORATIVES DE L’AJUNTAMEN DE LLORET DE MAR 07/03/2018 17:20 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
* La fecha publicación, si no se expresa lo contrario, se refiere a la fecha de publicación en el Perfil de Contratante.