S'han trobat 5 licitacions.
EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
05/18 PO Licitació del servei consitent en la gestió del servei de control, recaptació de moneda i manteniment de part de la maquinària de les zones d'aparcament regulat (zones blaves) 08/03/2018 19:48 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
03/18 PO LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI CONSISTENT EN EL DISSENY DE MATERIALS GRÀFICS I DIGITALS, IMPRESSIÓ I IMPREMTA, PER LOTS 08/03/2018 13:29 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
3/18 PL PC LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L'OBRA CONSISTENT EN LA RENOVACIÓ D'UN TRAM DE LA XARXA D'ABASTAMENT A L'AVINGUDA VILA DE TOSSA. 08/03/2018 09:53 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
4/18 PO LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI CONSISTENT EN LA ORGANITZACIÓ, DESCRIPCIÓ, CATALOGACIÓ I DIFUSIÓ DELS SUCCESSIUS INGRESSOS DOCUMENTALS QUE ES PRODUEIXEN A LA SECCIÓ DE L'ARXIU MUNICIPAL. 08/03/2018 09:49 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Pendent de publicació als butlletins
15/18 PL PC LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, PER AL SERVEI DE SUPORT, DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL PORTAL WEB I LES XARXES SOCIALS CORPORATIVES DE L’AJUNTAMEN DE LLORET DE MAR 07/03/2018 17:20 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.
12345678910..56Següent