S'han trobat 5 licitacions.
EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
28/17 PL PC LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT DE PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE DE SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIAL PER A INFANTS I ADOLESCENTS AMB SITUACIÓ DE RISC I LES SEVES FAMÍLIES (CENTRE OBERT) 31/07/2017 14:18 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Requeriment previ de documentació
30/17 PL PC LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT DE PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL SERVEI D'ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU PER A ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC "TARDA JOVE" 31/07/2017 14:22 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Requeriment previ de documentació
31/17 PL PC LICITACIO, MITJANÇANT PROCEDIMENT AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIO ORDINARIA, PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI CONSISTENT EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D'ATENCIÓ PSICOSOCIAL A FAMÍLIES I ESPAI JOVE DE SALUT 25/07/2017 15:13 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Adjudicació
24/17 PL PC LICITACIO PER L'ADJUDICACIO DEL SERVEI CONSISTENT EN EL DESENVOLUPAMENT D'UNA AULA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 13/07/2017 13:45 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Licitació deserta
23/17 PL PC LICITACIO PER L'ADJUDICACIO DEL SERVEI CONSISTENT EN EL DESENVOLUPAMENT D'UNA AULA MUNICIPAL DE MUSICA ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 13/07/2017 13:43 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Adjudicació
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.
Anterior12345678910..50Següent