S'han trobat 5 licitacions.
EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
13/17 PL PC LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT,TRAMITACIÓ URGENT, DE L'OBRA CONSISTENT EN LA SUBSTITUCIÓ DE BANCS ORNAMENTALS MALMESOS PELS TEMPORALS AL PASSEIG MARÍTIM DE LLORET DE MAR 25/04/2017 14:09 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Adjudicació
01/17 PO LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU CONSISTENT EN EL SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 05/04/2017 14:56 GMT(+2:00) Junta de Govern Local DESISTIMENT PROCEDIMENT
04/17 PO LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA INSTAL•LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC A LA URBANITZACIÓ LA CREU DE LLORET. 24/03/2017 12:42 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Adjudicació
EXP. 07/17 PL PC LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE, MITJANÇANT RÈNTING, TIPUS CAMIÓ AMB CAIXA BOLQUET I GRUA DESTINAT A LA UNITAT DE PARCS I JARDINS 24/03/2017 12:18 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Licitació deserta
10/17 PL PC LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRA CONSISTENT EN LA CONSTRUCCIÓ DE L'ENCINTAT I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER PORT DE LA SELVA A LA URBANITZACIÓ LA CREU DE LLORET. 23/03/2017 08:44 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Adjudicació
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.
Anterior1..567891011121314..52Següent