S'han trobat 5 licitacions.
EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
09/17 PL PC LICITACIÓ DE CONTRACTACIÓ ADMINSITRATIVA ESPECIAL PER A L'ADJUDICACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DE DEL SERVEI DE COL.LABORACIÓ EN EL DISSENY, EDICIÓ I IMPRESSIÓ DELS TIQUETS D'ACCÉS I SORTIDA ALS APARCAMENT MUNICIPALS, AIXÍ COM EN L'EXPLOTACIÓ DE L'ESPAI PUBLICITARI PREVIST EN EL MATEIX 04/05/2017 14:39 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Licitació deserta
04/17 PL PC LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI CONSISTENT EN L'ORGANITZACIÓ, PRODUCCIÓ I COORDINACIÓ D'ACTES I ESPECTACLES ORGANITZATS PER LA REGIDORIA DE FESTES 03/05/2017 14:39 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Adjudicació
12/17 PL PC LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT D'ACCÉS A LES DEPENDÈNCIES DE LA SECCIÓ DE BENESTAR I FAMÍLIA DE L'EDIFICI DE LA CASA DE LA CULTURA 03/05/2017 14:07 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Adjudicació
11/17 PL PLC LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI CONSISTENT EN LA REDACCIÓ D’UN PROJECTE BASIC I EXECUTIU D’OBRES I ÚS PROVISIONAL PER A L’ADEQUACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA I APARCAMENT A L’AIRE LLIURE, I LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES D’EXECUCIÓ. 02/05/2017 12:08 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Adjudicació
13/17 PL PC LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT,TRAMITACIÓ URGENT, DE L'OBRA CONSISTENT EN LA SUBSTITUCIÓ DE BANCS ORNAMENTALS MALMESOS PELS TEMPORALS AL PASSEIG MARÍTIM DE LLORET DE MAR 25/04/2017 14:09 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Adjudicació
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.
Anterior1..891011121314151617..56Següent