Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE DE SERVEI DE VETLLADORES DE L'ESCOLA ANGELS ALEMANY

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 21/17 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 10/07/2017 11:42 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 13/09/2017 10:56 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: 1.- Oferta econòmica: fins a 90 punts .-Proposta organitzativa i coneixement del servei valorable mitjançant judici de valor: Fins a 10 punts o Proposta organitzativa del servei (fins a 5 punts): ? Objectius generals i específics del servei. ? Organització setmanal. ? Sistema d’avaluació del servei. o Coneixement del servei (fins a 5 punts): ? Tipus de suport al servei de vetlladores d’una USEE.
 • Termini de presentació d'ofertes: 25/07/2015 14:30
 • Obertura d'ofertes: 26/07/2017 11:00

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 01/09/2017
 • Data de publicació de l'acord: 13/09/2017
 • Data de formalització del contracte: 01/09/2017
 • Empresa adjudicatària: TOT OCI EDUCACIO LLEURE I ESPORT SL
 • Import: 2.465,00 €/mes IVA a part
 • Observacions: SIGNAT ADDENDA DATA 18/10/17

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics-Anna
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a. planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361708
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: acalixto@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30 hores

Observacions

 • OBERTURA SOBRE 1: 26/07/2017

  OBERTURA SOBRE 2: 27/07/2017

  OBERTURA SOBRE 3: 07/08/2017  a les 12:30

  09/08/2017: Publicació Acta mesa contractació