Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIO, MITJANÇANT PROCEDIMENT AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIO ORDINARIA, PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI CONSISTENT EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D'ATENCIÓ PSICOSOCIAL A FAMÍLIES I ESPAI JOVE DE SALUT

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 31/17 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 25/07/2017 15:13 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 19/10/2017 13:10 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 10/08/2017 14:30

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: 1 ANY (PRORROGABLE PER 1 ANY MÉS)
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 39.576 ANUAL
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 06/10/2017
 • Data de publicació de l'acord: 18/10/2017
 • Data de formalització del contracte: 06/10/2017
 • Empresa adjudicatària: MIREIA BOSCH GIRALT
 • Import: 39.500 €/any IVA a part
 • Acord de l'adjudicació:
 •  ACORD ADJUDICACIÓ   (174.79 KB)

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Imma
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30

Observacions

 • DATA PUBLICACIO AL PERFIL 25/07/17