Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT DE PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL SERVEI D'ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU PER A ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC "TARDA JOVE"

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 30/17 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 31/07/2017 14:22 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 09/11/2017 15:41 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES 1.- Oferta econòmica: fins a 35 punts 2.- Questions tècniques , professionals i d’entitat: Fins a 15 punts B) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR: fins a 50 punts.
 • Termini de presentació d'ofertes: 16/08/2017 14:00
 • Obertura d'ofertes: 17/08/2017 11:30

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES 1.- Oferta econòmica: fins a 35 punts 2.- Questions tècniques , professionals i d’entitat: Fins a 15 punts B) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR: fins a 50 punts.
 • Termini d'execució / durada: Durada del contracte 1 any amb possibilitat de pròrroga 1 any més.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 60.490€
 • Garantia provisional: 1.814,7€

Adjudicació

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics-Anna
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a. planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361708
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: acalixto@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30 hores

Observacions

 • NOTA 21/09/17

  OBERTURA SOBRE 3 25/09/17 A LES 11.00HORES A LA SALA D'ACTES (ACTE PÚBLIC)

   

   

  17/08/2017. Publicació acta obertura sobre 1

  ACTA OBERTRUA SOBRE 2: 18/08/2017 a les 11:30 h ACTE PÚBLIC

  18/08/2017. Publicació acta obertura sobre 2