Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 7/17 PO
 • Data de publicació de l'anunci: 01/08/2017 15:28 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 22/11/2017 10:11 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES 1.- Oferta econòmica: fins a 60 punts B) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR: MEMÒRIA TÈCNICA, fins a 40 punts
 • Lloc de publicació: BOE 30/08/2017 BOP 17/08/2017 DOUE 08/08/2017

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: 2 anys amb possiblitat de pròrroga de 2 anys més.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 14,80€ , IVA a part, per hora de servei.
 • Garantia provisional: 6.000 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 17/11/2017
 • Data de publicació de l'acord: 22/11/2017
 • Data de formalització del contracte: 29/12/2017
 • Empresa adjudicatària: MULTISERVEIS NDAVANT SL
 • Import: 14,80€/HORA
 • Acord de l'adjudicació:
 •  ACORD ADJUDICACIÓ   (217.28 KB)

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics-Anna
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a. planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361708
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: acalixto@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30 hores

Observacions

 • NOTA 17/10/17

  OBERTURA SOBRE 3 EL DIA 18/10/17 A LES 09.00 HORES

   

  NOTA 21/09/17

  OBERTURA SOBRE 1 EL DIA 22/09/17 A LES 09.45H (NO PÚBLIC)

  OBERTURA SOBRE 2 EL DIA 25/09/17 A LES 11.15

   

  NOTA 02/08/17 : DEGUT A UN ERROR MATERIAL ALS PLECS TÈCNICS HAN ESTAT MODIFICATS A DATA D'AVUI.

  ENVIAMENT PUBLICACIÓ DOUE: 03/08/17

  NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DEL 4/08/17 FINS 14/09/17

  NOTA IMPORTANT: VIST QUE DES DE LA DATA DE PUBLICACIÓ AL BOE  FINS A LA FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PLIQUES (12/09/2017) HI HAN MENYS DE 15 DIES, S'AMPLIA EL TERMINI 2 DIES MÉS, FINS EL 14/09/2017.

  ES PODRÀ INTERPOSAR RECURS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ EN TOTES LES CAUSES PREVISTES A LA CLÀUSULA 15 DE PLEC ADMINISTRATIU.

  31/08/2017. ës publica document preguntes licitadors.

  07/09/2017. Publicació noves preguntes licitadors