Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC RELATIVA AL SERVEI D’ORGANITZACIÓ DE LA FIRA MEDIEVAL DE LLORET DE MAR

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 12/17 CONCESSIÓ
 • Data de publicació de l'anunci: 22/08/2017 12:22 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 25/10/2017 11:08 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Concessió de domini públic
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A)CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES: 1.- Oferta económica. Fins a 50 punts B)CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR: 1.- Proposta d'organització. Fins a un màxim de 45 punts 2.- Propostes innovadores o de millora. Fins a un màxim de 5 punts.
 • Termini de presentació d'ofertes: 26/09/2017 15:00
 • Lloc de publicació: BOP 28/08/2017

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Documentació acreditativa de la solvencia técnica i profesional presentant certificats d'haver organitzat fires medievals en almenys 3 poblacions diferents durant els darrers 5 anys.
 • Termini d'execució / durada: 2 edicions(2017-2018). Prorrogable per 1 edició més.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): cànon: 1.500 € per edició. Import que els licitadors hauran de millorar a l'alça en la seva oferta
 • Garantia provisional: no

Adjudicació

 • Data de l'acord: 24/10/2017
 • Data de publicació de l'acord: 25/10/2017
 • Data de formalització del contracte: 25/10/2017
 • Empresa adjudicatària: TITANCAT 8284 SL
 • Import: 12000 cànon per edició
 • Acord de l'adjudicació:
 •  DECRET ADJUCICACIO   (668.84 KB)

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 • PUBLICACIÓ PERFIL. 22/08/2017

  Publicació al BOP. 28/08/2017 NÚM. 164/7346

  22/09/17 PUBLICAT LLISTAT PREGUNTES LICITADORS 

  NOVES DATES D'OBERTURA DE PLIQUES

  OBERTURA SOBRE 1: 28/09/2017 a les 11h ( Acte no públic)

  OBERTURA SOBRE 2: 05/10/2017 a les 11:30 h

  OBERTURA SOBRE 3: 16/10/2017 a les 11: h

  ANUNCI BOP FORMALITZACIÓ CONTRACTE 09/11/17