Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN REVISIONS MÈDIQUES ESPORTIVES

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 33/17 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 23/08/2017 10:52 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 25/10/2017 15:39 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: A)CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FORMULES 1.- OFERTA ECONÒMICA. Fins a 60 punts 2.- ALTRES CRITERIS. MILLORES VOLUNTÀRIES. Fins a 40 punts.
 • Termini de presentació d'ofertes: 14/09/2017 15:00
 • Obertura d'ofertes: 08/09/2017 11:00

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: 2 temporades, prorrogables 2 temporades més
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): Preus unitaris a la clàusula 2 de plec administratiu
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 • PUBLICACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT: 23/08/2017

  07/09/2017. Publicació decret de suspensió, modificació del plec i nou termini de presentació de pliques.

  21/09/2017. Publicació acta obertura sobre 2 

  13/10/2017. Publicacio acta Mesa 28 /09/ 17 

  23/10/2017. Publicació decret adjudicació del 19/10/2017