Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT RÈNTING D’UN CAMIÓ AMB CISTELLA PLATAFORMA ELEVADORA TIPUS NISSAN CABSTAR, IVECO SAYLY, RENAULT MASTER, O SIMILAR, DE 110 CV COM A MÍNIM.

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 16/17 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 01/09/2017 12:39 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 29/12/2017 12:27 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FORMULES: 1.- Oferta económica. fins a 80 punts B)CRISTERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR. 1.- Memoria técnica característiques del vehicle. Fins a 20 punts
 • Obertura d'ofertes: 19/09/2017 11:00

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Clàusula 6 del plec administratiu
 • Termini d'execució / durada: 48 mesos
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 1.333,33 €/mes IVA a part durant 48 mesos
 • Garantia provisional: no

Adjudicació

 • Data de l'acord: 24/11/2017
 • Data de publicació de l'acord: 28/12/2017
 • Data de formalització del contracte: 01/12/2017
 • Empresa adjudicatària: FRAIKIN ASSETS SUCURSAL EN ESPAÑA
 • Import: 1.099,00 €/mes IVA a part durant 48 mesos
 • Acord de l'adjudicació:
 •  ACORD ADJUDICACIÓ   (167.24 KB)

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 • PUBLICACIÓ PERFIL: 01/09/2017

  11/10/2017. Publicació acta obertura sobre 3 i informe tècnic

  18/10/2017. Publicació acta mesa contractació