Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ URGENT, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, D'UN VEHICLE TIPUS GRUA PER LA POLICIA LOCAL

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 35/17 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 02/10/2017 09:26 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 30/11/2017 14:18 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Urgència
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES 1.- Oferta econòmica: fins a 80 punts 2.- Altres criteris: Fins a 20 punts
 • Termini de presentació d'ofertes: 10/10/2017 14:30
 • Obertura d'ofertes: 11/10/2017 11:00

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada:
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 1.595€/MES IVA A PART DURANT 48 MESOS
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 17/11/2017
 • Data de publicació de l'acord: 30/11/2017
 • Data de formalització del contracte: 01/12/2017
 • Empresa adjudicatària: FRAIKIN ASSETS SAS
 • Import: 1.346,00 €/mes durant 48 mesos
 • Acord de l'adjudicació:
 •  ACORD ADJUDICACIÓ   (178.69 KB)

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics-Anna
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a. planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361708
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: acalixto@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30 hores

Observacions

 • 11/10/17 OBERTURA SOBRE 1

  13/10/2017 OBERTURA SOBRE 2 - PENDENT INFORME TÈCNIC

  24/10/2017. Publicació Acta Mesa contractació