Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEI CONSISTENT EN L’ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS EQUIPS DE TELECOMUNICACIONS, TELEFONIA, ANTENES WIMAX I WIFI DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 34/17 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 11/10/2017 12:07 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 05/01/2018 13:31 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte mixt de subministrament i servei
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FORMULES. 1.- Oferta económica. Fins a un màxim de 55 punts B) CRITERES D'ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR: 1.-
 • Termini de presentació d'ofertes: 26/10/2017 14:30

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: 48 mesos
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 1.600 €/mes IVA a part
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 22/12/2017
 • Data de publicació de l'acord: 04/01/2018
 • Data de formalització del contracte: 02/01/2018
 • Empresa adjudicatària: APLICACIONES ELECTRICAS ENE SA
 • Import: 1.393,75€/MES
 • Acord de l'adjudicació:
 •  Adjudicacio JGL 22/12/17   (167.51 KB)

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 • PUBLICACIÓ PERFIL: 12/10/2017

   22/11/2017. Publicació acta obertura sobre 3

  04/12/2017. Publicació Acta Mesa contractació.