Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ, PER A L'ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS PER A L’ÚS COMÚ ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA, CONSISTENT EN LA INSTAL•LACIÓ DE CASETES/BARRAQUES PER LA FESTA MAJOR DE SANT ROMÀ 2017

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 7/17 AUTORITZACIÓ
 • Data de publicació de l'anunci: 17/10/2017 16:37 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 15/11/2017 10:15 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Autorització
 • Tramitació: Urgència
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: SORTEIG
 • Termini de presentació d'ofertes: 27/10/2017 14:30
 • Obertura d'ofertes: 30/10/2017 11:00

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics-Anna
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a. planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361708
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: acalixto@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30 hores

Observacions

 • NOTA 27/10/17

  EL SORTEIG, DESEMPAT, UBICACIÓ I LLISTA D'ESPERA TINDRÀ LLOC EL PROPER DIMARTS 31/10/17 A LES 13.00 HORES.

  13.- DISTRIBUCIÓ DE BARRAQUES, DESEMPAT, UBICACIÓ I LLISTA D’ESPERA

  Es convocarà a les entitats admeses, en un acte únic on es llegiran els resultats amb les valoracions obtingudes per cadascun, l’assistència de les entitats és obligatòria. Tots els licitadors hauran d’assistir almenys amb un representant de l’entitat a l’acte del sorteig. En cas de no ser-hi, perdran el dret de participació

  En cas d’empat a punts es realitzarà un sorteig entre les associacions que tinguin la mateixa puntuació fins arribar a cobrir les places vacants, començant amb les entitats empatades amb major puntuació. Tot seguit es realitzarà el sorteig per l’assignació de les barraques als licitadors. Els licitadors que han obtingut caseta/barraca participaran en el sorteig per assignar les diferents ubicacions.

  Es posaran paperetes en la bossa/caixa del sorteig amb el nom de les entitats assistents. S’aniran traient successivament les paperets fins a exhaurir el total de les 6 casetes/barraques, i, per aquest mateix ordre s’assignaran els llocs de l’1 al 6.

  Tots el que no hagin resultat adjudicataris quedaran en llista d’espera per ordre de puntuació pel cas que els licitadors seleccionats al sorteig no presentin la documentació del requeriment previ en temps i forma, o en cas de renúncia.