Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DEFINIDA EN EL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DEL TERRENY D’AV. ALEGRIES, 17 PER A ÚS PROVISIONAL DE DIPÒSIT DE VEHICLES MUNICIPAL, EXCEPTE EL CAPÍTOL 01.07 DE SEGURETAT

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 37/17 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 23/11/2017 18:09 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 13/04/2018 08:57 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: A)CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FORMULES 1. Oferta económica. Fins a un màxim de 70 punts 2. Millores. Fins a un màxim de 30 punts
 • Termini de presentació d'ofertes: 27/12/2017 14:30
 • Obertura d'ofertes: 28/12/2017 11:00

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Clàusula 7 del plec
 • Termini d'execució / durada: 10 setmanes
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 116.677,92 € IVA a part
 • Garantia provisional: 4.165,40 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 06/04/2018
 • Data de publicació de l'acord: 13/04/2018
 • Empresa adjudicatària: MASSACHS OBRES I PAISATGES SLU
 • Import: 122.185,11 € IVA a part
 • Acord de l'adjudicació:
 •  ACORD JGL ADJUDICACIÓ   (196.00 KB)
 • Observacions: MILLORES: 5.550 € TERMINI D'EXECUCIÓ: 10 setmanes a comptar des de la data de formalització de l'acta de comprovació i replanteig de l'obra.

Preguntes

 • Bon dia, En el tema de la millora de videovigilancia, necessito saber l’edició en concret de la llicencia ( Express, Express +, Professional, Profesional+, Expert, Corporate, ... ). En la pràctica, es requereix el numero de llicencia existent, que Milestone denomina SLC ( Server License Code ). Les noves llicencies s’han d’associar com adició a aquesta llicencia base original.En el plànol veig les càmeres però no veig el recorregut que han de fer els cablejats, l’ubicació de les càmeres ( fanal, pared.... ), tampoc veig fins a on han d’anar els cablejats ( rack comunicacions. ).
    1) El cablejat físic haurà de ser una manguera de F.O. de mínim 6 fils. Hauria d’anar des dels dos punts de llum que triem, un a l’entrada i l’altre cap al final del dipòsit per cobrir la màxima zona possible, fins la sala dels RACKS de comunicació que hi ha a la primera planta de la Caserna, entrant pel tub que passa per on hi ha les banderes. 2) La llicència bàsica que tenim de Milestone és una CORPORATE. Donat que la política de MIlestone per un client determinat és tenir associat un sol proveïdor, que ha d’estar certificat per Milestone , el més fàcil serà que es posin en contacte amb el proveïdor assignat per Milestone i quedin d’acord per tal de fer-se càrrec de les despeses de les llicències que han de ser a nom de l’Ajuntament.

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 • PUBLICACIÓ AL PERFIL: 23/11/2017

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: del 30/11/2017 al 27/12/2017

  FIANÇA PROVISIONAL: 4.165,40 €

   

  OBERTURA SOBRE 1: 28/12/2017 a les 11h (Acte no Públic)

  OBERTURA SOBRE 2: 11/01/2018 a les 11h