Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ PER L'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’UN ESPAI PÚBLIC A LA PLAÇA PERE TORRENT DE LLORET DE MAR AMB LA INSTAL•LACIÓ I EXPLOTACIÓ D'UNA ATRACCIÓ TIPUS CAVALLETS "CARROUSEL" O SIMILAR.

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 8/17 AUTORITZACIÓ
 • Data de publicació de l'anunci: 19/12/2017 09:51 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 20/03/2018 15:35 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Autorització
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES 1.- Oferta econòmica: fins a 60 punts B) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR: 1.- Memòria o altre documentació valorable mitjançant judici de valor: Fins a 30 punts. 2. Millores en la prestació del servei: Fins a 10 punts.
 • Termini de presentació d'ofertes: 24/01/2018 14:30
 • Obertura d'ofertes: 25/01/2018 11:00
 • Lloc de publicació: BOP 29/12/2017

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): CANON: PREU BASE DE LICITACIÓ 15.000€ ANUALS QUE ELS LICITADORS HAURAN DE MILLORAR A L'ALÇA
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics-Anna
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a. planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361708
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: acalixto@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30 hores