Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ URGENT, PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ D’UN COMPRESOR I POSTERIOR REPARACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA CLIMATITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: EXP 01/18 PLPC
 • Data de publicació de l'anunci: 15/01/2018 09:08 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 22/03/2018 16:55 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Urgència
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES 1.- Oferta econòmica: fins a 70 punts 2.- Altres criteris: Termini , Fins a 30 punts
 • Termini de presentació d'ofertes: 23/01/2018 14:30
 • Obertura d'ofertes: 24/01/2018 11:00

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: 9 setmanes, a comptar des de la signatura del contracte
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 34.000,00
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 16/03/2018
 • Empresa adjudicatària: picmas grup 2007
 • Import: 33.515,17
 • Acord de l'adjudicació:
 •  ADJUDICACIO   (159.32 KB)

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Imma
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30

Observacions

 • PUBLICACIÓ PERFIL AL CONTRACTANT : 15/01/2018

  TERMINI PRESENTACIÓ DE PLIQUES : del 16/01/2018 al 23/01/2018

   

  Obertura sobre 1. 24/01/2018 a les 11:00 ( Acte no públic)

  Obertura sobre 2. 25/01/2018 a les 11:30

   

  Per prendre part en aquesta licitació caldrà abonar una taxa de 43€, d'acord amb el que es veu en les ordenances fiscals.