Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, DE L’OBRA DEFINIDA EN EL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES AL CARRER SANT BONAVENTURA I AL CARRER DELS JARDINS

Estat: Pendent informe tècnic

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: EXP 02/18 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 15/01/2018 12:08 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES (total de 100 punts) 1. Oferta econòmica, fins a un màxim de 80 punts. 2. Valoració de les millores proposades, fins a un màxim de 20 punts. 2.1. Termini d’execució (5 punts). 2.2. Amidament addicional (15 punts).
 • Termini de presentació d'ofertes: 21/02/2018 14:30
 • Obertura d'ofertes: 22/02/2018 11:00

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: 24 SETMANES
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 183603,01 €
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Imma
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30

Observacions

 • PUBLICACIÓ PERFIL AL CONTRACTANT : 15/01/2018

  PUBLICACIÓ modificació  PERFIL AL CONTRACTANT : 25/01/2018

   

   

   

  nou TERMINI PRESENTACIÓ DE PLIQUES : del 26/01/2018 al  20/02/2018

   


  MODIFICACIÓ DATES OBERTURA SOBRES :

  Obertura sobre 1. 22/02/2018 a les 11:00 ( Acte no públic)

   Obertura sobre 2. 26/02/2018 a les 12:00

   

  Per prendre part en aquesta licitació caldrà abonar una taxa de 43 € d’acord amb el que es veu en les ordenances fiscals.

   

  DIA 22/02/2018 PUBLICACIÓ ACTA MESA OBERTURA SOBRE 1