Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ URGENT, DE L’OBRA DEFINIDA COM A FASE I DEL “PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENT I INFRAESTRUCTURES AL CARRER CAMÍ DE LES CABRES ENTRE POETA CARNER I VALL DE VENÈCIA FASE I i II” DE LLORET DE MAR

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: EXP 05/2018 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 19/02/2018 14:03 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 30/05/2018 13:36 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Concessió obra pública
 • Tramitació: Urgència
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES (total de 100 punts) 1. Oferta econòmica (60 punts). 2. Valoració de les millores proposades, fins a un màxim de 40 punts. 2.1. Termini d’execució (25 punts). 2.2. Amidament addicional (15 punts.
 • Termini de presentació d'ofertes: 29/03/2018 14:30
 • Obertura d'ofertes: 04/04/2018 11:30

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: 16 setmanes . INICI D'OBRES A PARTIR DEL MES D'OCTUBRE
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 118847,62
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 25/05/2018
 • Data de publicació de l'acord: 30/05/2018
 • Data de formalització del contracte: 28/05/2018
 • Empresa adjudicatària: AGLOMERATS GIRONA
 • Import: 96266,57
 • Acord de l'adjudicació:
 •  CORRECCIÓ ACORD ADJUDICACIO   (216.51 KB)

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Imma
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30

Observacions

 • EXP - 05/18 PL PC - LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ URGENT, DE L’OBRA DEFINIDA COM A FASE I DEL “PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENT I INFRAESTRUCTURES AL CARRER CAMÍ DE LES CABRES ENTRE POETA CARNER I VALL DE VENÈCIA FASE I i II” DE LLORET DE MAR

   

   

   

  PUBLICACIÓ PERFIL AL CONTRACTANT : 19/02/2018/

   

  DATA PUBLICACIÓ PLECS MODIFICATS : 16/03/2018

  TERMINI PRESENTACIÓ DE PLIQUES : del 17/03/2018 al 29/03/2018  

   

  Obertura sobre 1. 04/04/2018 a les 11:30 ( Acte no públic)

  Obertura sobre 2. 05/04/2018 a les 11:45

   

  Per prendre part en aquesta licitació caldrà abonar una taxa de 43 € d’acord amb el que es veu en les ordenances fiscals.

   

  DATA 01/03/2018

  Suspensió provisional per modificació de PLECS CLausules

   

   

   

  DATA 14/03/2018

   Suspensió provisional per la modificació de PLECS de Clausules