Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ D’OBRA DEFINIDA EN LES BASES TÈCNIQUES PER A LA REPARACIÓ PUNTUAL DEL PAVIMENT DE LA VORERA EN DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI -2017-.

Estat: Pendent informe tècnic

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: EXP 13/2018 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 05/03/2018 19:05 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Urgència
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES (total de 100 punts) 1. Oferta econòmica (80 punts). . Valoració de les millores proposades, fins a un màxim de 20 punts.(Amidament adicional).
 • Termini de presentació d'ofertes: 19/03/2018 10:30
 • Obertura d'ofertes: 20/03/2018 10:30

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: 12 setmanes
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 69.113,13€
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Lloc d'informació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Observacions

 • EXP - 13/18 PL PC - LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINARIA, DE L’OBRA DEFINIDA EN LES bases tècniques BASES TÈCNIQUES PER A LA REPARACIÓ reparació puntual del paviment de la vorera en diversos carrers del municipi -2017-

   

   

  PUBLICACIÓ PERFIL AL CONTRACTANT : 05/03/2018

  TERMINI PRESENTACIÓ DE PLIQUES : 19/03/2018

  Obertura sobre 1. 20 a les 10:30 ( Acte no públic)

  Obertura sobre 2. 21 a les 10:30

   

  Per prendre part en aquesta licitació caldrà abonar una taxa de 43 € d’acord amb el que es veu en les ordenances fiscals.