Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, D'UN NOU VEHICLE DESTINAT AL SERVEI DE GRUA DE LA POLICIA LOCAL

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 10/18 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 06/03/2018 14:27 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 14/05/2018 13:36 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FORMULES: 1.- Oferta económica. Fins aun màxim de 80 punts 2.- Altres criteris. fins a un màxim de 20 punts
 • Termini de presentació d'ofertes: 21/03/2018 14:30
 • Obertura d'ofertes: 22/03/2018 11:15 ACTE NO PÚBLIC

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Clàusula 6 del plec de clàusules
 • Termini d'execució / durada: 48 mesos
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 1.500 €/mes, IVA a part, durant 48 mesos
 • Garantia provisional: no

Adjudicació

 • Data de l'acord: 04/05/2018
 • Data de publicació de l'acord: 14/05/2018
 • Data de formalització del contracte: 14/05/2018
 • Empresa adjudicatària: FRAIKIN ASSETS SAS SUCURSAL EN ESPAÑA
 • Import: 1.336,00 €/mes IVA a part durant 48 mesos
 • Acord de l'adjudicació:
 •  ACORD ADJUDICACIÓ   (179.28 KB)
 • Observacions: Termini de lliurament 22 setmanes

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 • PUBLICACIÓ AL PERFIL: 06/03/2018

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PLIQUES: del 7 al 21 de març de 2018

  OBERTURA SOBRE 1: 22/03/2018 a les 11:15h (Acte no públic)

  OBERTURA SOBRE 2: 23/03/2018 a les 09:15h

  Per a prendre part a la licitació, caldrà abonar una taxa de 43 €, d’acord amb el que es preveu a les Ordenances Fiscals.