Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI CONSISTENT EN EL DESENVOLUPAMENT, IMPLANTACIÓ I ACTUALITZACIÓ D’EXPEDIENTS AMB EL MANEGADOR DE PROCESSOS BPM) I EN GENERAL DE LES EINES I SOFTWARE CORPORATIU

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: EXP 14/2018 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 12/03/2018 12:54 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 08/05/2018 16:02 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES 1.- Oferta econòmica: fins a 100 punts
 • Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2018 14:30
 • Obertura d'ofertes: 26/03/2018 11:00

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: 2 anys, prorrogables dos anys més ( any a any)
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 19390,00€/any
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 04/05/2018
 • Data de publicació de l'acord: 08/05/2018
 • Empresa adjudicatària: MANEL TOMAS BEJAR
 • Import: 19340
 • Acord de l'adjudicació:
 •  adjudicació   (168.84 KB)

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Imma
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30

Observacions

 • PUBLICACIÓ PERFIL AL CONTRACTANT : 07/03/2018

  TERMINI PRESENTACIÓ DE PLIQUES : del 8/03/2018 al 22/03/2018

  Obertura sobre 1. 26 a les 11:00 ( Acte no públic)

  Obertura sobre 2. 27 a les 11:30

   

  Per prendre part en aquesta licitació caldrà abonar una taxa de 43 € d’acord amb el que es veu en les ordenances fiscals.