Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, PER AL SERVEI DE SUPORT, DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL PORTAL WEB I LES XARXES SOCIALS CORPORATIVES DE L’AJUNTAMEN DE LLORET DE MAR

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 15/18 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 07/03/2018 17:20 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 08/05/2018 16:43 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A)CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FORMULES: 1.- Oferta económica. Fins a 60 punts 2.-Formació complementària en gestió i monitorització de xarxes socials, disseny i comunicación. Fins a un màxim de 10 punts. 3.- Augmentar el nombre d'hores anuals de prestació del servei establert. Fins a un màxim de 4 punts. 4.- Acreditar experiencia profesional prèvia superior a la solvencia técnica requerida. Fins a un màxim de 4 punts. B) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR: 1.- Projecte tècnic valorable mitjançant judici de valor. Fins a un màxim de 22 punts.
 • Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2018 14:30
 • Obertura d'ofertes: 26/03/2018 11:15 ACTE NO PÚBLIC

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Clàusula 6 del plec
 • Termini d'execució / durada: 2 anys, amb possibilitat de prorroga expressa 2 anys més
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 19.390 €/any IVA a part
 • Garantia provisional: no

Adjudicació

 • Data de l'acord: 04/05/2018
 • Data de publicació de l'acord: 08/05/2018
 • Data de formalització del contracte: 14/05/2018
 • Empresa adjudicatària: DANIEL REYES DOMINGUEZ
 • Import: 19.360€/any IVA a part
 • Acord de l'adjudicació:
 •  ACORD ADJUDICACIÓ   (169.63 KB)

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 • EXP. 15/18 PL PC

   

  PUBLICACIÓ AL PERFIL: 07/03/2018

  REQUERIMENT PREVI: JUNTA DE GOVERN LOCAL 20/04/2018

  ADJUDICACIÓ: JUNTA DE GOVERN LOCAL 04/05/2018