Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

Licitació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, de l'obra consitent en l'obra de condicionament d'espai destinat a bucs d'assaig

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 11/2012 PN SP
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 08/11/2012 12:39 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment negociat sense publicitat
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: Criteris d'adjudicació valorables de forma automàtica mitjançant l'aplicació de formules: oferta econòmica, fins un màxim de 100 punts.

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: 6 setmanes des de la data de formalització
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 92.000 €, IVA a part
 • Garantia provisional: No

Adjudicació

 • Data de l'acord: 22/10/2012
 • Data de publicació de l'acord: 07/11/2012
 • Data de formalització del contracte: 05/11/2012
 • Empresa adjudicatària: APLICACIONS AUDIOVISUALS SL
 • Import: 70.834,46 €, IVA a part

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h