Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

Autoritzacions municipals per a l'explotació de serveis de temporada a les platges de Lloret de Mar

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: Autorització 01/2013
 • Data de publicació de l'anunci: 15/01/2013 14:13 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 28/03/2013 12:37 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Emergència
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: El que estableix la clausula 15. Criteris de valoració de les ofertes, del plec de clàusules econòmico administratives i jurídiques reguladores.
 • Termini de presentació d'ofertes: 06/02/2013 15:00
 • Lloc de publicació: BOP 22/01/2013 DOGC 22/01/2013

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): El que disposa la clàusula 3 del plec de condicions
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 • En data 27/03/2013, es va reunir la Junta de Govern Local en sessió extraordinària i urgent per a procedir a l'adjudicació de les autoritzacions municipals per a l'explotació de serveis de temporada a les platges de Lloret de Mar. L'acord de l'esmentada Junta de Govern Local es pot consultar al link del present anunci.

  En data 08/04/2013, es va reunir la Junta de Govern Local per a procedir a l'adjudicació de les autoritzacions municipals per a l'explotació de serveis de temporada a les platges de Lloret de Mar. L'acord de l'esmentada Junta de Govern Local es pot consultar al link del present anunci.

   PUBLICACIÓ NOVA ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ