Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ PER L'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L'EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA AMB CODI D'ACTIVITAT GU-10: LLOGUER DE GANDULES I PARA-SOLS A LA PLATJA DE FENALS.

Estat: Requeriment previ de documentació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 9/17 AUTORITZACIÓ
 • Data de publicació de l'anunci: 28/12/2017 08:39 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Autorització
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES 1.- Oferta econòmica: fins a 100 punts
 • Termini de presentació d'ofertes: 01/02/2017 14:30
 • Obertura d'ofertes: 05/02/2018 11:00
 • Lloc de publicació: BOP 04/01/2017

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): CANON: PREU BASE DE LICITACIÓ 11.300€ ANUALS QUE ELS LICITADORS HAURAN DE MILLORAR A L'ALÇA
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics-Anna
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a. planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361708
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: acalixto@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30 hores

Observacions

 • DATA PUBLICACIÓ PERFIL CONTRACTANT: 28/12/2017

  DATA PUBLICACIÓ BOP: 04/01/18

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: DEL 5/01/18 A L'1/02/18.

  OBERTURA SOBRE 1 5/02/18 11 HORES ACTE NO PÚBLIC

  OBERTURA SOBRE 2 06/02/18 11 HORES ACTE PÚBLIC