Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

Licitació del servei consitent en la gestió del servei de control, recaptació de moneda i manteniment de part de la maquinària de les zones d'aparcament regulat (zones blaves)

Estat: DESISTIMENT PROCEDIMENT

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 05/18 PO
 • Data de publicació de l'anunci: 08/03/2018 19:48 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FORMULES B) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR
 • Termini de presentació d'ofertes: 17/04/2018 14:30
 • Lloc de publicació: BOP 28/03/2018

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Clàusula 6 del plec administratiu
 • Termini d'execució / durada: 2 anys, amb possibilitat de prorroga expressa 2 anys més
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 14,20 €/hora IVA a part
 • Garantia provisional: no

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 •  

  ENVIAMENT AL DOUE: 08/03/2018

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: SUSPENSIÓ PROVISIONAL DE LA LICITACIÓ

  12/04/2018. PUBLICACIÓ DECRET DE SUSPENSIÓ

   

  30/04/2018. Publicació desistiment de procediment de licitació. Publicació acord Junta de Govern Local 27/04/2018.