AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Plaça de la Vila, 1
972 361800
http://www.lloret.cat

Informació i presentació ofertes

Plaça de la Vila, 1
972 361800
http://www.lloret.cat
Estat
Poder adjudicador
Tipologia
Tipus de procediment
Data de publicació
Des de
Fins a

S'han trobat 5 licitacions.
EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
03/17 PL PC LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT I AL BOP, DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS MUNICIPALS PROCEDENTS DE LA DEIXALLERIA A LLORET DE MAR 06/02/2017 09:45 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
20/16 PL PC Licitació, per a l'adjudicació, mitjançant procediment de licitació amb publicitat al perfil del contractant,tramitació urgent, d’obra consistent en renovació de paviments i infraestructures a la Travessia dels Amics a Lloret de Mar. 19/01/2017 15:40 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Requeriment previ de documentació
01/17 PL PC Licitació per a la contractació administrativa especial per a l'adjudicació per a la prestació del servei de col.laboració en el disseny, edició i impressió dels tiquets d'accés i sortida als aparcaments municipal, així com en l'explotació de l'espai publicitari previs en el mateix. 18/01/2017 13:10 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Licitació deserta
02/17 - autorització Licitació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, per a l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació de serveis de temporada a les platges de Lloret de Mar. 13/01/2017 15:37 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
01/17 AUTORITZACIÓ LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ , MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DE L'AUTORITZACIÓ PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D'UN ESPAI PÚBLIC AMB INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ D'UNA XURRERIA I/O CREPERIA A LA PLAÇA MOSSÈN PERE TORRENT 13/01/2017 15:10 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.