AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Plaça de la Vila, 1
972 361800
http://www.lloret.cat

Informació i presentació ofertes

Plaça de la Vila, 1
972 361800
http://www.lloret.cat
Estat
Poder adjudicador
Tipologia
Tipus de procediment
Data de publicació
Des de
Fins a

S'han trobat 5 licitacions.
EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
04/17 PO LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA INSTAL•LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC A LA URBANITZACIÓ LA CREU DE LLORET. 24/03/2017 12:42 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Pendent de publicació als butlletins
EXP. 07/17 PL PC LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE, MITJANÇANT RÈNTING, TIPUS CAMIÓ AMB CAIXA BOLQUET I GRUA DESTINAT A LA UNITAT DE PARCS I JARDINS 24/03/2017 12:18 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
10/17 PL PC LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRA CONSISTENT EN LA CONSTRUCCIÓ DE L'ENCINTAT I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER PORT DE LA SELVA A LA URBANITZACIÓ LA CREU DE LLORET. 23/03/2017 08:44 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
08/17 PL PC LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, D'UN CAMIÓ AMB CISTELLA PLATAFORMA ELEVADORA TIPUS NISSAN CABSTAR, IVECO SAYLY, RENAULT MASTER O SIMILAR DE 110 CV COM A MÍNIM 22/03/2017 13:46 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
06/17 PL PC LICITACIÓ PER A L'AJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL CONSISTENT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DISSENY, EDICIÓ I IMPRESSIÓ DE PROGRAMES DE MÀ DE LES FESTES MAJORS DE SANTA CRISTINA I SANT ROMÀ, AIXÍ COM EN L'EXPLOTACIÓ DELS ESPAIS PUBLICITARIS D'AQUESTA REVISTA. 09/03/2017 11:04 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.