AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Plaça de la Vila, 1
972 361800
http://www.lloret.cat

Informació i presentació ofertes

Plaça de la Vila, 1
972 361800
http://www.lloret.cat
Estat
Poder adjudicador
Tipologia
Tipus de procediment
Data de publicació
Des de
Fins a

S'han trobat 5 licitacions.
EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
10/17 CONCESSIÓ PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC RELATIU A L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE PODOLOGIA DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE LLORET DE MAR 22/06/2017 13:40 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Pendent de publicació als butlletins
6/17 PO LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE DE SERVEI DE GESTIÓ DE VEHICLES AL FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL 21/06/2017 13:41 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Pendent de publicació als butlletins
5/17 PO LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICIATS AL PERFIL DEL CONTRACTANT DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE GESTIÓ DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR I EL SIAD 19/06/2017 09:39 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
15/17 PL PC SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE, MITJANÇANT RÈNTING, TIPUS CAMIÓ CAIXA BOLQUET I GRUA DESTINAT A LA UNITAT DE PARCS I JARDINS 14/06/2017 14:34 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
05/17 - AUTORITZACIÓ LICITACIÓ PER L'ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS PER A L’ÚS COMÚ ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA, CONSISTENT EN LA INSTAL·LACIÓ DE CASETES/BARRAQUES PER LA FESTA MAJOR DE SANTA CRISTINA I EL FESTIVAL DE MÚSICA “CLON FESTIVAL” 2017 09/06/2017 12:50 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Pendent del sorteig
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.