AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Plaça de la Vila, 1
972 361800
http://www.lloret.cat

Informació i presentació ofertes

Plaça de la Vila, 1
972 361800
http://www.lloret.cat
Estat
Poder adjudicador
Tipologia
Tipus de procediment
Data de publicació
Des de
Fins a

S'han trobat 5 licitacions.
EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
02/17 PO PRIVAT Licitació per a l'adjudicació del contracte privat de servei de les diferents pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament de Lloret de Mar, per LOTS 19/01/2018 17:06 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
EXP 02/18 PL PC LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, DE L’OBRA DEFINIDA EN EL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES AL CARRER SANT BONAVENTURA I AL CARRER DELS JARDINS 15/01/2018 12:08 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
EXP 01/18 PLPC LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ URGENT, PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ D’UN COMPRESOR I POSTERIOR REPARACIÓ I POSADA EN MARXA DE LA CLIMATITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL 15/01/2018 09:08 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
exp 41/17 PL PC LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ A LA VIA PÚBLICA I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 11/01/2018 11:09 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
9/17 AUTORITZACIÓ LICITACIÓ PER L'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L'EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA AMB CODI D'ACTIVITAT GU-10: LLOGUER DE GANDULES I PARA-SOLS A LA PLATJA DE FENALS. 28/12/2017 08:39 GMT(+1:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.