AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Plaça de la Vila, 1
972 361800
http://www.lloret.cat

Informació i presentació ofertes

Plaça de la Vila, 1
972 361800
http://www.lloret.cat
Estat
Poder adjudicador
Tipologia
Tipus de procediment
Data de publicació
Des de
Fins a

S'han trobat 5 licitacions.
EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
7/17 AUTORITZACIÓ LICITACIÓ, PER A L'ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS PER A L’ÚS COMÚ ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA, CONSISTENT EN LA INSTAL•LACIÓ DE CASETES/BARRAQUES PER LA FESTA MAJOR DE SANT ROMÀ 2017 17/10/2017 16:37 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
34/17 PL PC LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEI CONSISTENT EN L’ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS EQUIPS DE TELECOMUNICACIONS, TELEFONIA, ANTENES WIMAX I WIFI DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 11/10/2017 12:07 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
08/17 PO LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI PER A LA GESTIÓ I EL TRACTAMENT DELS DOCUMENTS AUDIOVISUALS QUE ES CONSERVEN A LES INSTAL.LACIONS MUNICIPALS 04/10/2017 12:13 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
35/17 PL PC LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ URGENT, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, D'UN VEHICLE TIPUS GRUA PER LA POLICIA LOCAL 02/10/2017 09:26 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Pendent informe tècnic
01/17 SUBHASTA LICITACIÓ PER A LA COMPRAVENDA, MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA, DEL 70% DE LA PARCEL.LA DE TERRENY SITUADA AL CARRER PLA DE FENALS NÚM. 25, DE LLORET DE MAR 19/09/2017 12:24 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.