AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Plaça de la Vila, 1
972 361800
http://www.lloret.cat

Informació i presentació ofertes

Plaça de la Vila, 1
972 361800
http://www.lloret.cat
Estat
Poder adjudicador
Tipologia
Tipus de procediment
Data de publicació
Des de
Fins a

S'han trobat 5 licitacions.
EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
24/17 PL PC LICITACIO PER L'ADJUDICACIO DEL SERVEI CONSISTENT EN EL DESENVOLUPAMENT D'UNA AULA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 13/07/2017 13:45 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
23/17 PL PC LICITACIO PER L'ADJUDICACIO DEL SERVEI CONSISTENT EN EL DESENVOLUPAMENT D'UNA AULA MUNICIPAL DE MUSICA ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 13/07/2017 13:43 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
20/17 PL PC LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE DE SERVEI CONSISTENT EN LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DEFINIDES EN ELS PROJECTES DE SANEJAMENT EN ALTA I BAIXA DE LA URBANITZACIÓ LA CREU DE LLORET 13/07/2017 09:15 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
29/17 PL PC LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ URGENT, DEL CONTRACTE D'OBRES DE RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 12/07/2017 15:13 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
25/17 PL PC LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UNA RAMPA METÀL·LICA D'ACCÉS AL MINICLUB DE LA PLATJA DE LLORET 12/07/2017 12:56 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.