AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Plaça de la Vila, 1
972 361800
http://www.lloret.cat

Informació i presentació ofertes

Plaça de la Vila, 1
972 361800
http://www.lloret.cat
Estat
Poder adjudicador
Tipologia
Tipus de procediment
Data de publicació
Des de
Fins a

S'han trobat 5 licitacions.
EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
Exp. 12/16 PL PC Licitació, per l'adjudicació del contracte de servei consistent en el desenvolupament d’una Aula Municipal de Música, organitzada per l’Ajuntament de Lloret de Mar 26/08/2016 13:38 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
13/16 PL PC Licitació per l'adjudicació del contracte administratiu de servei consistent en el desenvolupament d'una aula de teatre infantil i juvenil, organitzada per l'Ajuntament de Lloret de Mar 26/08/2016 11:18 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Termini de presentació d’ofertes obert
08/16 PO PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, DE MAQUINARI D'ELECTRÒNICA DE XARXA (SWITCHOS) PER EQUIPAR LA NOVA TOPOLOGIA DE XARXA 12/08/2016 15:41 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Pendent de publicació als butlletins
06/16 PL PC Licitació pe l'adjudicació del contracte administratiu de servei d'organització i realització de cursos en tecnologies en el centre cívic del Rieral 08/08/2016 11:18 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Pendent obertura Sobre 2
09/16 PL PC Licitació per a l'adjudicació, mitjançant procediment de licitació al perfil del contractant, del contracte administratiu de servei d’organització i realització de cursos d’idiomes a desenvolupar al Centre Cívic del Rieral de Lloret de Mar. 08/08/2016 11:10 GMT(+2:00) Junta de Govern Local Pendent informe tècnic
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.